Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


 

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم وف ناوری خراسان - 29 مهرماه 98 - اخبار ساعت 20:45 - شبکه خراسان رضوی

جهت مشاهده کل خبر ساعت 20:45 مورخ 29 مهرماه 98 از شبکه خراسان رضوی اینجا را کلیک کنید.