Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیأت همراه ایشان از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های دانش بنیان آن

شنبه 4 آبان ماه 98 - اخبار ساعت 20:45 - شبکه خراسان رضوی