Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


بازدید دانشجویان مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد از پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دانشجویان گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و‌امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ صبح دوشنبه ۱۳ آبان ماه سال جاری، دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های آن بازدید کرده و با مسئولین پارک خراسان به گفت و گو نشستند.

مهندس تفضلی، معاون ایجاد و توسعه واحد های فناور پارک علم و فناوری خراسان ضمن معرفی جامع پارک، نکاتی درخصوص شرایط و نحوه‌ پذیرش ایده ها در پارک را بیان کرد و به معرفی منتخبی از شرکت های پارک پرداخت.

همچنین در انتها، جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین و کارشناسان پارک برگزار شد.

شایان ذکر است دانشجویان از شرکت های دانش بنیان پرتو صنعت پاژ، سامانه های دقیق نوین افراز و‌ طاها قالب توس بازدید کرده و با دستاوردهای شرکت ها آشنا شدند.