Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسط شرکت پارس ساوا عضو مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مستند وقف علم از شبکه خراسان

بی‌تردید فرهنگ «وقف» یکی از سنت‌های حسنه اسلامی است که درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است حتی بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام از آن به «صدقه جاریه» نام برده‌اند. همچنین، وقف یکی از عمده‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی جهان اسلام و از ارزش‌های مطرح شده در جهان‌بینی دینی نیز به شمار می آید. علاوه براین، یکی از راه‌های ادامه نیکوکاری و کمک به هم‌نوعان «وقف» است.

شرکت پارس ساوا مفتخر است قسمتی از اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نماز خود را وقف نماید.