Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در جهت افزایش روحیه کارآفرینی و امید، و با همکاری مرکز نوآوری پارک خراسان:
دانشجویان دانشکده فنی شهید منتظری مشهد از گروه انرژی پارک بازدید کردند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دانشجویان دانشکده فنی شهید منتظری مشهد از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و‌امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ صبح یکشنبه 14 آبان ماه سال جاری، دانشجویان گروه ابزار دقیق و مکانیک دانشکده فنی شهید منتظری مشهد از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های عضو گروه انرژی آن بازدید کرده و با مسئولین مراکز رشد به گفت و گو نشستند.
مهندس شریعتی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان ضمن معرفی پارک، مراکز رشد و مرکز نوآوری، در زمینه حمایت این سازمان از کارآفرینان و نقش مجموعه پارک در رشد ایده ها  پرداخت.
در ادامه این نشست مهندس اسکندری، کارشناس مرکز رشد انرژی، ضمن ارائه فرآیندهای مختلف ورود به حوزهای مختلف پارک، به بیان نقش هر یک از حوزه ها در راستای زنجیره ایجاد کسب و کار مبتنی بر نوآوری و فناوری پرداخت.
در این نشست به جهت آشنایی ملموس تر نقش مراکز نوآوری، مهندس آقاحاجی، به عنوان نوآور حمایت شده توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان به ارائه طرح خود به دانشجویان حاضر پرداخت.
همچنین در انتها، جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئول مرکز رشد انرژی برگزار شد.
شایان ذکر است دانشجویان از شرکت های فناور ماهان توسعه تجهیز پارسیان، امید پترو انرژی خاوران و‌ کاوش صنعت توس از شرکت های عضو گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرده و با دستاوردهای این شرکت ها و فرآیند رشد از رشد مقدماتی تا موسسات فناور آشنا شدند.