Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در مرکز رشد گناباد صورت گرفت:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


كارگاه آموزشی «الزامات و نیازهای بیمه ای فعالیتهای صنعتی، خدماتی و کارگاهی» در مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، کارگاه آموزشی «الزامات و نیازهای بیمه ای فعالیتهای صنعتی، خدماتی و کارگاهی» با تدریس مهندس مهدی اصغری مشاور شرکت های دانش بنیان و دانش محور و عضو کمیته فناوری در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.
این دوره  که با حضور گروهی از مدیران عامل هسته ها و واحدهای فناور و با هدف ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات بیمه ای مدیران و ارائه نکات حائز اهمیت در انتخاب بیمه گذار و بیمه های با درجه اهمیت بالا در بحث تولید برگزار گردید.
از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه، می توان به تاریخچه صنعت بیمه و انواع بیمه های مورد نیاز برای هسته ها و واحدهای فناور از قبیل: «بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و کارکنان»، «بیمه های مسئولیت حرفه ای» و «بیمه تضمین محصولات و خدمات»  و... اشاره کرد.
در طی برگزاري كارگاه، مدیران عامل هسته ها و واحدهای فناور پرسش ها و نقطه نظرات خود را پيرامون موضوع مورد بحث بيان نمودند.