Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

جلسه شورا نوآوری استان با رویکرد اتاق فکر هفته پژوهش

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان ؛جلسه شورای نوآوری استان با رویکرد اتاق فکر هفته پژوهش روز سه شنبه مورخ 21 آبان 1398 برگزار شد.

در این جلسه بعد از رای گیری دونماینده "جناب آقای دکتر عظیمی از موسسه آموزش عالی بینالود" و "جناب آقای دکتر صفریان از دانشگاه خیام" برای شرکت در جلسات شبکه ی فناوری استان انتخاب شدند.

در ادامه جلسه ؛پیشنهاداتی همچون "اعلام نیاز های پژوهشی به موسسات آموزشی" و "برگزاری نمایشگاه کتاب" و "عرضه دستاوردهای نوآوری در داخل غرفه پارک" و . . . . مطرح گردید.