Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


هم افزایی دو شرکت زرین گلبرگ خراسان و امید پترو انرژی خاوران در صنعت زعفران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری تربت حیدریه؛ شرکت زرین گلبرگ خراسان عضو مرکز رشد تربت حیدریه و شرکت امید پترو انرژی خاوران عضو مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان با ایجاد کنسرسیومی، پروژه فراوری اجزاء مختلف گیاه زعفران را آغاز نمودند.

در این پروژه در ابتدا فراوری گلبرگ زعفران که سابق بر این یک معضل زیست محیطی محسوب می‌شد، جهت استخراج عناصر ارزشمند آن در دستور کار قرار گرفته است. این مجموعه تلاش می‌نماید تا در ادامه با بررسی سایر اجزاء این گیاه استراتژیک جهت فراوری‌های پیشرفته، ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این صنعت، خام فروشی این محصول را نیز کاهش دهد.