Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید جمعی از دانشجویان مجتمع آموزش عالی گناباد از مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، جمعی از دانشجویان مجتمع آموزش عالی گناباد به همراه خانم دکتر کمالی مدرس دانشگاه آموزش عالی گناباد از مرکز رشد فناوری گناباد بازدید به عمل آورده و از نزدیک با نحوه فعالیت و پذیرش در این مرکز آشنا شده و در نهایت از بعضی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دیدن کردند.

در ابتدای این بازدید، دانشجویان با شرکت در جلسه ای با محوریت فعالیتهای مراکز رشد، فرصتهای کارآفرینی و ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه که با سخنرانی مهندس تقوی مدیر مرکز رشد برگزار شد، با حمایتهای مراکز رشد از نوآوران و طرح های نو آشنا شدند.

مهندس تقوی در مورد اهمیت توجه دانشجویان به مشاغل تولیدی ابراز داشتند: «در عصر جدید، با توجه به تغییر روشهای درآمدی و توسعه ایده آل های زندگی افراد، نیاز تبدیل علوم دانشگاهی به صنایع مدرن، بیش از پیش احساس می شود». ایشان سپس در مورد امکانات و مشاوره هایی که مرکز رشد به طرح های نوآورانه عرضه می دارد توضیحاتی ارائه نمودند.

گفتنی است پس از این جلسه، دانشجویان از مرکز رشد بازدید به عمل آورده و با محصولات و نحوه شكل گيري و فعاليت هاي توليدي برخی از واحدهای فناور مستقر در مرکز آشنا شدند.