Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش شرکت بوژآن فن آور هورتاش، با ایده محوری تولید سیلیکاژل مورد نیاز پالایشگاه

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت بوژآن فن آور هورتاش، با ایده محوری تولید سیلیکاژل مورد نیاز پالایشگاه در پارک علم و فناوری خراسان پذیرش شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد انرژی؛ اولین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری انرژی روز سه شنبه 28 ابان ماه برگزار و شرکت بوژآن فن آور هورتاش، با ایده محوری تولید سیلیکاژل مورد نیاز پالایشگاه در مرکز رشد انرزی پارک علم و فناوری خراسان پذیرش شد.

اولین جلسه کمیته تخصص مرکز رشد فناوری انرژی با محوریت ارائه آیین نامه جدید مراکز رشد و ماهیت و وظایف کمیته های تخصصی به عنوان محور اول این نشست برگزار شد.

در ادامه این جلسه طرح فرآیند تولید و تولید سیلیکاژل کروی مورد نیاز پالایشگاه ها با ویژگی های H , Ws توسط متقاضی طرح و در پایان اعضای کمیته تخصصی ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات طرح با ورود شرکت بوژان فن آور به دوره رشد مقدماتی موافقت نمودند.