Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در اولین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری انرژی مصوب شد؛
پذیرش شرکت بوژآن فن آور هورتاش، با ایده محوری تولید سیلیکاژل مورد نیاز پالایشگاه

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت بوژآن فن آور هورتاش، با ایده محوری تولید سیلیکاژل مورد نیاز پالایشگاه در پارک علم و فناوری خراسان پذیرش شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد انرژی؛ اولین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری انرژی روز سه شنبه 28 ابان ماه برگزار و شرکت بوژآن فن آور هورتاش، با ایده محوری تولید سیلیکاژل مورد نیاز پالایشگاه در مرکز رشد انرزی پارک علم و فناوری خراسان پذیرش شد.

اولین جلسه کمیته تخصص مرکز رشد فناوری انرژی با محوریت ارائه آیین نامه جدید مراکز رشد و ماهیت و وظایف کمیته های تخصصی به عنوان محور اول این نشست برگزار شد.

در ادامه این جلسه طرح فرآیند تولید و تولید سیلیکاژل کروی مورد نیاز پالایشگاه ها با ویژگی های H , Ws توسط متقاضی طرح و در پایان اعضای کمیته تخصصی ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات طرح با ورود شرکت بوژان فن آور به دوره رشد مقدماتی موافقت نمودند.