Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸

مکان: پارک علم و فناوری خراسان

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مهلت ثبت نام: ۱۱ دی ۱۳۹۸ تمدید شد

توجه: ثبت‌نام فقط برای شرکت‌های عضو پارک و کارمندان میسر است و از طریق سامانه فرآیندهای پارک انجام می‌شود.

برای ثبت‌نام باید در سامانه فرآیندهای پارک وارد شوید سپس از طریق لینک http://portal.kstp.ir/FillForm.aspx?FormID=2254 ثبت‌نام کنید.