Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید دانش اموزان چناران از پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دانش اموزان متوسطه دوره اول شاهد امام علی (ع) شهرستان چناران از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و‌ امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه سال جاری، دانش اموزان متوسطه دوره اول شاهد امام علی (ع) شهرستان چناران از پارک علم و فناوری خراسان بازدید و با کارشناسان روابط عمومی و مرکز نوآوری به گفت و گو‌ نشستند.
در ادامه مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری خراسان کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار را برای دانش آموزان ارائه کردند و در پایان، دانش اموزان در قالب تیم های کاری دسته بندی شده و هر تیم بوم کسب و کار را برای خود تکمیل کردند.