Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز رشد تربت حیدریه پارک علم و فناوری خراسان