Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد، از غرفه مرکز رشد فناوری گناباد واقع در نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و هنری مجتمع آموزش عالی، بازدید کرد.

در این بازدید، مهدی یار شیدایی، مدیر عامل شرکت «کاداب» و از دانشجویان مجتمع آموزش عالی، به معرفی محصولات هسته ها و واحدهای مرکز رشد فناوری پرداخت. 

وزیر علوم با اظهار مسرت از شور و هیجان جوانان و دانشجویان در عملی نمودن استعدادهایشان، به برنامه های حمایتی دولت برای توسعه صنایع نوآفرین اشاره نموده و گفت: برنامه های حمایتی وزارت علوم عموما از طریق مراکز رشد و قطعا بعد از آن از طریق پارکهای علم و فناوری اعمال می شود.

در پایان وی در مورد حرکت رو به رشد کشور به سمت تولیدات ملی، اظهار امیدواری کرده و گفت: فکر می کنم که یک حرکت جدی در سطح کشور برای استفاده از شرایط فعلی در زمینه رسیدن به خودکفایی در همه بخش ها اتفاق افتاده است.