Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


 نشست تخصصی شکوفایی اقتصاد با حضور دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه ازاد کشور، دکتر مهدی نژاد نوری معاون علمی استان قدس رضوی، دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان و روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدیران نهادها و موسسات حوزه توسعه فناوری در معاونت علمی آستان قدس رضوی برگزار شد.
در این نشست دستاوردهای شرکت های مرکزرشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان نیز به نمایش گذاشته شد.