Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با مشارکت شرکت ملی گاز و در ادامه برگزاری رویداد جامع صورت گرفت:
برگزاری مرحله نهایی داوری طرح رویداد جامع گاز

زمان: چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بنا به گزارش دبیر رویداد جامع صنعت گاز کشور؛ فرایند داوری طرح های رویداد جامع گاز به پایان رسید، در این مرحله 6 طرح برگزیده و در ادامه آماده ارائه به سرمایه گذاران خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد انرژی؛ معصومه ذاکریان دبیر رویداد جامع صنعت گاز کشور ضمن اعلام اتمام فرآیند ارزیابی طرح ها، از شروع آماده سازی تیم های منتخب برای ارائه به سرمایه گذاران در قالب رویداد جامع گاز در تاریخ 4 دی ماه 98 در محل پارک علم وفناوری خبر داد.

فرآیند داوری طی دو مرحله و در قالب ارزیابی اولیه و با همکاری کارفرمایان گاز استانی، شامل کارشناسان پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، شرکت گاز استان خراسان و منطقه چهار عملیات گاز و با توجه به مستندات ارسالی متقاضیان صورت پذیرفت.  مطابق با ارزیابی صورت گرفته در این مرحله از بین  30 طرح ارسالی، 15 طرح حائز شرایط ورود به مرحله بعدی داوری اعلام شدند.
در قالب مرحله نهایی ارزیابی که در تاریخ 20 آذر ماه در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد، تیم ها ضمن حضور، فرصت دفاع از طرح های خود را یافتند. طی این مرحله که با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز، مشاوران تامین مالی و جذب سرمایه و مدیران پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد 6 طرح به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند.

قابل ذکر بوده که رویداد جامع صنعت گاز علاوه بر ارائه طرح های منتخب به سرمایه گذاران با ارائه نیازهای فناورانه شرکت ملی گاز و همچنین نمایش دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری در حوزه صنعت گاز  همراه خواهد بود.

اخبار مربوط به این رویداد را می توانید در سایت پارک علم و فناوری دنبال نمایید.