Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اولین توافقنامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری در بیستمین نمایشگاه پژوهش تهران منعقد شد؛
با حضور پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شرکت آرون زیست طب پاژ

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین توافقنامه چهارجانبه تخصیص یارانه تجاری سازی فی مابین پارک علم و فناوری خراسان رضوی، شرکت آرون زیست طب پاژ، شرکت تابش سلامت و دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت علوم همزمان با بیستمین نمایشگاه پژوهش تهران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ اولین توافقنامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری فی مابین فی مابین پارک علم و فناوری خراسان رضوی، شرکت آرون زیست طب پاژ عضو مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان رضوی، شرکت تابش سلامت و دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت علوم در اولین روز از بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران درخصوص تولید ژل و لوله خونگیری آزمایشگاهی پزشکی و مواد اولیه آن منعقد شد.

این توافق نامه درخصوص تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری به طرح های دانشگاهی و مراکز فناوری به قراردادهای خرید و سرمایه گذاری طرح های فناورانه در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای هفته ملی پژوهش و فناوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران در 26 آذر ماه 98 منعقد شد.

شایان ذکر است این توافق نامه به منظور حمایت از توسعه تجاری سازی محصولات و خدمات فناوران دانشگاهی و مراکز فناوری درجهت کاربردی نمودن و تجاری سازی محصولات فناورانه داخلی منعقد شده است.