Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: پنجشنبه 28 آذرماه 1398

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT؛ همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارالکترونیکی با حمایت پارک علم وفناوری خراسان، روز ۲٨ اذر ماه در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.
در ابتدای همایش دبیر کمیته علمی کنفرانس، دکتر باباجانی، هدف این کنفرانس را ارائه الگوهای عملی در حوزه مدیریتی در جامعه و فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش و محققان دانشگاهی معرفی نمود.
در ادامه دکتر کفاشیان کاخکی،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، اذعان داشت در دهه اخیر درکنار هوشمندسازی در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی  (customer knowledge management(CKM  رشد بسزایی داشته است. ایشان همچنین  اهمیت این موضوع در تصمیم گیری های خردمندانه در حوزه مشتری را بیان نمود.
در نشست تخصصی این همایش با عنوان نقش مدیریت دانش در کسب وکار الکترونیکی، باحضور دکتر فرهاد سعادت نیا، دکتر شجاع نیا، دکتر طباطبایی دبیر اجرایی همایش و دکتر روحانی منش،کسب و کار الکترونیکی جدا ازتجارت الکترونیکی تعریف شد و به نقش اساسی فرهنگ سازی سازمانی در پیاده سازی و اهمیت بخشیدن به مدیریت دانش تاکیدشد.