Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: یکشنبه 1 دی ماه 1398

مکان: ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT؛ دورهمی مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت های عضو پارک علم و فناوری خراسان روز یکشنبه یک دی ماه 1398 برگزار شد.

 این نشست  با حضور اعضای پارک علم و فناوری خراسان، مدیر عاملان شرکت ها، مدیران منابع انسانی و نخبگان و علاقمندان، در محل ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

در این دورهمی حمید چرمفروشان مدیرعامل شرکت مانیشن، زهره رحمان نژاد مدیر منابع انسانی شرکت راژمان و جواد حافظ طباخ از شرکت اکسیر رایانه به ارائه ی مطلب درباره ی تاثیر علوم انسانی در موفقیت پرداختند.

حمید چرمفروشان به معرفی کتاب بازیکن تیمی ایده آل که بر سه ویژگی حیاتی فروتنی، ولع و هوشمندی برای کارکنان یک تیم تاکید دارد، پرداخت‌.
زهره رحمان نژاد به موضوع نیاز های افراد در تیم و شناسایی آن ها اشاره نمود و خاطر نشان نمود که رکن تعیین کننده در نگهداشت سرمایه انسانی درک و رفع نیازهای آن ها می باشد.
تیم منابع انسانی شرکت اکیسیر نیز به اهمیت روشن نمودن شرح شغل و شرح وظایف برای کارکنان اشاره نمود که این عمل تاثیری مثبت در ارزیابی عملکرد آن ها دارد.