Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


برگزاری نشست تخصصی در زمینه کاربرد روانشناسی صنعتی در صنعت در مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، نشست تخصصی با حضور مهندس اخوان متخصص روانشناسی صنعت و مدیران هسته ها و واحدهای فناور در سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری برگزار گردید.

 مهندس تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد بیان داشت: "با توجه به روندی که در خصوص کاربرد رشته های علوم پایه در صنعت شروع شده است، از مهندس اخوان متخصص در رشته روانشناسی صنعتی دعوت کردیم تا خدمات و کاربردهای این رشته را در صنعت تبیین نماید."

مهندس اخوان در طی این جلسه در خصوص کاربری رشته روانشناسی صنعتی در زمینه‌هایی از قبیل: کارمندیابی، گزینش، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان، ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی، افزایش انگیزه و روحیه کار، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی و ...توضیحاتی ارائه نمود.

در انتهای مباحث، شرکت ها و هسته های فناور با توجه به زمینه های مختلف فعالیتشان سوالات خود را مطرح نمودند.