Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

کمیته تخصصی بررسی طرح های نوآوری برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ به نقل از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان، جلسه کمیته تخصصی بررسی طرح های نوآوریانه در روز دوشنبه نهم دی ماه 1398 برگزار شد.

در این جلسه سه طرح نوآورانه حوزه عمران در زمینه بتن از موسسه آموزش عالی بینالود با عناوین:

1 - استفاده از لجن فاضلاب شهری در روش ژئوپلیمر در تولید بتن

2 - تثبیت خاک بستر با استفاده از پسماند گاز استیلن ولجن فاضلاب شهری

3 - تثبیت خاک بستر با استفاده از لجن فاضلاب شهری

با حضور مدیر مراکز رشد و فناوری، مدیر مرکز نوآوری، معاون مرکز رشد جامع و مسئول مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان و داور مربوطه بررسی و مورد حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان قرار گرفتند.