Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش فصل پاییز مرکز رشد‌ فناوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: 18 دی 1398
مکان: ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ پذیرش فصل پاییز مرکز رشد ICT در روز چهارشنبه 18 دی 1398 در محل ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
با توجه به اولویت‌های مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از بین 58 متقاضی که از طریق سامانه فرآیندهای پارک درخواست عضویت خود را ثبت نمودند، 25 تیم به مرحله داوری رسیدند که پس از داوری، 8 تیم با کسب بالاترین امتیاز برای ارائه درحضور اعضای شورای داوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شدند.
در پذیرش فصل پاییز مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات 3 تیم پس از ارائه ها و بررسی شورا برای حضور در دوره رشد مقدماتی انتخاب شدند.
تیم های پذیرش شده در این فصل به شرح زیر می باشند:

1.      نرم افزار آنلاین ترجمه و صداگذاری ویدیو "ویدابیا"
2.    ربات پرنده شستشوی ساختمان های مرتفع "پهپاک"
3.   صدور بیمه نامه به صورت تمام اتوماتیک