Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اعلام خبر در رادیو جوان:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اعلام خبر کسب مقام مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان در حوزه نانو بین مراکز رشد کشور در رادیو جوان

سه شنبه 1 بهمن ماه سال 98- ساعت 12:30 برنامه نوآفرین- رادیو جوان