Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

برگزاری نشست روایت صنعت با موضوع دامپروری در مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست روایت صنعت با موضوع دامپروری در مرکز رشد فناوری گناباد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، نشست روایت صنعت با موضوع دامپروری با حضور مهندس محمد اصغری ریاست سابق جهاد کشاورزی گناباد و فعال در حوزه کشاورزی و با حضور مدیران هسته ها و واحدهای فناور و نوآوران برگزار شد.

مهندس تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد هدف برگزاری این جلسات که به نام روایت صنعت مطرح شده است را ایده یابی و پروژه یابی برای هسته ها و واحدهای فناور خواند.

در طی این نشست مهندس اصغری به ارائه توضیحاتی در خصوص روند پرورش دام و توضیحاتی در خصوص چالش های موجود در این صنعت پرداخت.