Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با همکاری کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد:
بازدید رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان و روسای دانشکده های فنی مشهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با همکاری کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری، بازدید رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان و روسای دانشکده های فنی مشهد از پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل به نقل از کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان؛ رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و روسای دانشکده های فنی مشهد در روز یکشنبه مورخ 13 دیماه 1398 از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند و با رئیس و مدیران و معاونین این پارک به گفت و گو نشستند.

این جلسه به همت پارک علم و فناوری خراسان با حضور دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان، دکتر حداد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و روسای دانشکده های فنی الزهرا (س) و ثامن الحجج (ع)، معاون پژوهشی دانشکده فنی شهید منتظری، معاونت حمایت و پشتیبانی، معاون ایجاد توسعه واحد های فناور، مدیر مراکز رشد، مدیر کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری و مسئول مجتمع آزمایشگاهی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

دکتر قنبری ضمن تحسین حضور فعال دانشکده فنی شهید منتظری در شبکه نوآوری دانشگاهی گفت: وارد کردن جامعه دانشجویی به اکوسیستم نواوری نیازمند صبر و تلاش مستمر است تا بتوان شاهد نتایج فوق العاده ای از حضور و پیوستن دانشجویان در این اکوسیستم بود.

دکتر شریعتی مدیر مراکز رشد پارک ضمن معرفی این پارک، به فرایند پذیرش واحدهای فناور و اشخاص حقیقی نوآور، ظرفیت های موجود، شرکت های پذیرش شده در پارک علم و فناوری خراسان اشاره کرد.

در ادامه اسکندری معاون پژوهشی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد به معرفی پتانسیل و ظرفیت های موجود کارگاهی و دستاوردهای هسته های فناور مرکز رشد این دانشکده مهارت محور پرداخت.

شایان ذکر است مسئولین در پایان از شرکت های خدمات نیروگاهی آهار شرق، سامانه های دقیق نوین افزار، پدیده انرژی پارسیان و مجموعه آزمایشگاهی پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.