Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: پنجشنبه 10 بهمن ماه 1398
مکان: ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان

 جلسه هم اندیشی شرکت های شتابدهنده های استان خراسان رضوی با حضور سیدمحمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT؛ جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات شرکت های شتابدهنده های خراسان رضوی  توسط انجمن صنفی کارفرمایی مراکز شتابدهنده خراسان رضوی و به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
ابتدا علی جاهدی مدیر مرکز رشد ICT ضمن خیر مقدم به میهمانان بر ضرورت تمرکز و شتابدهنده های استان بر فعالیت های شتابدهندهی تاکید نمود.
و درادامه سیدمحمد صاحبکار خراسانی رئیس  مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارائه خود به معرفی فراینده دنش بنیان شدن شتابدهنده ها، خدمات و معاونت علمی پرداخت.
اعضای انحمن شتابدهنده ی خراسان نیز به طرح دیدگاه ها و سوالات خود در تعامل با این سازمان پرداختند.
در این نشست همچنین محمدامین بابایی  مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان، به عنوان میهان ویژه حضور داشته و تعامل و هم افزایی بین معاونت علمی و وزارت کار را خواستار شدند.