Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


بازدید رئیس صنعت و معدن خراسان از غرفه پارک خراسان در نمایشگاه صنعت

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس صنعت و معدن خراسان از غرفه پارک علم و فناوری خراسان در نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن، متالوژی مشهد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ در حاشیه اولین روز نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن، متالوژی مشهد رئیس خانه صنعت و معدن خراسان از غرفه پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد.

عصر روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه و در روز افتتاحیه‌ نمایشگاه صنعت، معدن و متالوژی استان خراسان رضوی، مهندس مس فروش رئیس صنعت و معدن خراسان از غرفه پارک علم و فناوری بازدید کرد و با تعدادی از دستاوردها و فناوری های شرکت های پارک آشنا شد.

شایان ذکر است در این نمایشگاه پارک علم و فناوری خراسان با تعدادی از شرکت های دانش بنیان و فناور خود در فضایی حدود ۲۰۰ متر مربع در سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد شرکت کرده است.