Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با حضور رئیس صنعت و معدن افتتاح شد:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت - 16 الی ۱۹ بهمن ماه ۹۸- نمایشگاه بین المللی مشهد- سالن فردوسی