Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در راستای تامین داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی؛
تفاهم نامه همکاری توسط شرکت های گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان منعقد شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نمایشگاه حمایت از ساخت داخل صنعت پتروشیمی در جزیره کیش در 28 بهمن ماه سال جاری، شاهد عقد تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در راستای ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی با شرکت های عضو گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از ستاد خبری نمایشگاه، شرکت پتروشیمی اروند تفاهم‌نامه ای با عنوان «ساخت داخل دیلاج ولوهای آتش‌نشانی» با شرکت برنا صنعت توس منعقد کرد.

همچنین شرکت پتروشیمی تندگویان نیز دو تفاهم‌نامه با عناوین «کنترل ولوهای فرآیندی» و «دکانترهای عمودی واحدهای PTA » با شرکت‌های برنا صنعت توس و کاوش صنعت توس عضو گروه انرژی پارک علم و قناوری خرسان به امضا رسانید.

گفتنی است نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی  از 27 الی 29 بهمن ماه در محل نمایشگاه بین المللی جزیره کیش و با تمرکز تامین نیازمندیهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد. 

دراین نمایشـگاه کلیه شـرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس حضور داشته و در مورد زمینه‌های داخلی‌سازی با تولیدکننـدگان تجهیـزات و شـرکتهای دانش بنیان به عقد تفاهم همکاری پرداختند، که از این میان شرکتهای گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان با عقد 5 تفاهم همکاری در زمینه های مهندسی معکوس و ساخت قطعات توربو کمپرسور Atlas Copco، ساخت قطعات کنترل ولو، اکچویتور و تجهیزات ابزار و کمپرسورهای سانتریفیوژ بیشترین سهم همکاری را داشتند.