Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به همت مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان؛
پیش رویدادهای استارتاپ ویکند مدیریت مصرف برق برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به همت مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان، پیش رویدادهای استارتاپ ویکند مدیریت مصرف برق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT؛ پیش رویداد استارتاپ ویکند مدیریت مصرف برق در دانشگاه فردوسی، دانشگاه صنعتی سجاد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

رویداد استارتاپی مدیریت مصرف برق با سه محور محیط زیست و مصرف برق، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه مصرف کننده در روزهای 14 الی 16 اسفندماه برگزار خواهد شد. پیش رویداد این استارتاپ ویکند که به همت شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و پارک علم و فناوری خراسان برنامه ریزی شده است در سه روز پایانی بهمن ماه سال جاری با سخنرانی معاونین شرکت توزیع و سخنرانان استارتاپی در سه دانشگاه فردوسی، صنعتی سجاد و آزاد اسلامی مشهد برگزار شد. سخنرانان این پیش رویدادها علی جاهدی مدیر مرکز رشد ICT و مهدی غیبی فعال اکوسیستم استارتاپی مشهد بودند.