Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت نسل رویش فرصت ویستا با برند «طراحی نو»، از اعضای دوره رشد مقدماتی مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان، موفق به اخذ مجوز «صنایع خلاق» از «برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق» (از کارگروه‌های زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت؛ شرکت نسل رویش فرصت ویستا با مدیریت عامل محسن افشارپور، با ایدۀ محوری «پلتفرم هدایت تحصیلی و شغلی مبتنی بر آموزش‌های هدفمند» در مردادماه 97 وارد دوره رشد مقدماتی این مرکز شد.
این شرکت با اتکا به توان فنی و تخصصی خود، موفق به اخذ مجوز «صنایع خلاق» از «برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق» شد.
بدیهی است کار تیمی در تحقق این هدف و سایر اهداف محقق‌شده و پیش‌رو، از اثر به‌سزایی برخوردار بوده و هست.

تأیید مجوز شرکت را می‌توان در ردیف 414 از سایت برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق مشاهده کرد.