Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در زمینه شرکت های دانش بنیان IT؛
خراسان رضوی در جایگاه دوم پس از تهران قرار گرفت

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


خراسان رضوی موفق به کسب جایگاه دوم کشوری در حوزه توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان IT سال 1398 شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT؛ علی جاهدی مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک حراسان گفت: آخرین آمارهای رسمی شرکت های دانش بنیان در سطح کشور، حاکی از جهش خراسان رضوی، در زمینه تعداد شرکت های دانش بنیان IT و قرار گرفتن در جایگاه دوم بعد از تهران می باشد. این در حالی است که پیش از این، خراسان جایگاه سوم یا چهارم را به خود اختصاص داده بوده است.
طبق آخرین آمار رسمی، 4879 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد، که از این بین، بیشترین تعداد که حدود 1300 شرکت است، به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد. مرور آمار چندسال اخیر روند رشد این شرکت ها، نشان دهنده سردمداری تهران و جایگاه دومی اصفهان می باشد، جایگاهی که اصفهان در سال جاری آن را از دست داد و خراسان رضوی موفق به کسب دومین پایگاه کشوری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.

در حال حاضر 70 شرکت دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خراسان رضوی مشغول به کار هستند و جزو افتخارت مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان محسوب می شوند. این مرکز رشد با برنامه ریزی دوساله در مسیر رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و بهره مندی از ظرفیت های استان، توانست این جایگاه دوم کشوری را برای استان فراهم آورد.