Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

طی حکمی از سوی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
دکتر رضا قنبری به عنوان نماینده معاونت در ارزیابی استانداردسازی محصولات دانش بنیان منصوب شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، طی حکمی از سوی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کمیته ارزیابی استانداردسازی محصولات دانش بنیان استان خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ در این حکم که به امضای دکتر پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده، چنین آمده است:

جناب آقاي دکتر رضا قنبري

رییس محترم پارك علم و فناوري خراسان

موضوع: ابلاغ نمایندگی معاونت علمی و فناوري در کمیته ارزیابی استانداردسازي محصولات دانش بنیان استان خراسان رضوي

با سلام و احترام،

در راستاي تفاهمنامه شماره 90225/11 مورخ 11/11/1395 فیمابین معاونت علمی و فناوري و سازمان ملی استاندارد در خصوص توسعه نظام استانداردسازي محصولات دانش بنیان و بند 6-1-3-3-2 شیوه نامه اجرایی صدور گواهی نامه انطباق (COC) و محصول (COP)، با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "نماینده معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري" در کمیته ارزیابی استانداردسازي محصولات دانش بنیان استان خراسان رضوي منصوب می شوید.

امید است، با اتکا به خداوند متعال، با هم افزایی و توسعه تعاملات، در پیاده سازی قوانین و دستورالعمل های مرتبط موفق و مؤید باشید.