Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

تأمین نیاز شهرداری و شهروندان به مواد ضدعفونی کننده توسط شرکت ابر صنعت اکسون شرق

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بخشی از نیاز شهرداری و شهروندان گناباد به مواد ضدعفونی کننده توسط شرکت ابر صنعت اکسون شرق، عضو پارک علم و فناوری خراسان تامین شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد از افزایش چند برابری تولیدات شرکت ابر صنعت اکسون شرق در زمینه تولید مواد ضد عفونی کننده در راستای تامین نیاز منطقه در مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.

حسین یعقوبی مدیر عامل شرکت ابر صنعت اکسون شرق (برند مهتری) گفت: شرکت ما از ابتدای سال98 به عنوان واحد فناور در مرکز رشد فناوری گناباد پذیرش و تولیداتی در خصوص مواد شوینده داشته است و اکنون با توجه به نیاز و کمک به رفع نیاز مردم در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به افزایش تولید پرداختیم.

وی افزود: این شرکت با هدف کاهش نگرانی و ایجاد آرامش در بین جامعه، مواد ضدعفونی سطوح بر پایه کلر تهیه و بدون افزایش قیمت وارد بازار نمود.