Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در راستای توسعه همکاری های علمی، فناوری و آزمایشگاهی؛

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پیرو انتصاب دکتر رضا قنبری به عنوان نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کمیته ارزیابی استانداردسازی محصولات دانش بنیان استان خراسان رضوی، تفاهم نامه همکاری علمی، فناوری و آزمایشگاهی فی مابین پارک علم و فناوری خراسان و اداره استاندارد خراسان رضوی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ این تفاهم نامه به منظور بهره گیری از تخصص های علمی، تحقیقاتی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین و باتوجه به ضرورت توسعه فناوری و ارتقاء کیفیت محصولات استان، با اهداف ذیل منعقد شد:

  1. توسعه فناوری و ارتقاء کیفیت محصولات دانش بنیان با اجرای شیوه نامه اخذ نشان دانش نماد
  2. ایجاد کمیته های تخصصی برای ارزیابی محصولات دانش بنیان و تدوین استانداردهای کارخانه ای و ملی
  3. همکاری و هم افزایی در راستای ایجاد مجتمع آزمایشگاهی مرجع و معتبر در پارک جهت انجام آزمایش های تخصصی مورد نیاز طرفین
  4. همکاری در ایجاد، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشگاه های تخصصی به ویژه برچسب انرژی وسایل گازسوز

شایان ذکر است این تفاهم نامه برای مدت 2 سال فی مابین پارک علم و فناوری خراسان به ریاست دکتر رضا قنبری و اداره استاندارد خراسان رضوی به ریاست مهندس علیرضا جمیع، به امضا رسید.