Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

آمار و ارقام خواندنی از نگاه مجمع جهانی پارک‌های علم و فناوری (IASP)

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مجمع جهانی پارک‌های علم و فناوری (IASP) در صفحه رسمی خود آمار و ارقام قابل توجهی را در ارتباط با عملکرد پارک‌های علم و فناوری منتشر کرده است.

حوزه‌های اصلی فناوری در پارک‌های علم و فناوری

 

پارک‌های علم و فناوری در سطح جهان ممکن است در برخی حوزه‌های خاص دارای فعالیت گسترده‌تری نسبت به دیگر حوزه‌ها باشند. این موضوع به ظرفیت‌های مناطق خاص و ارزش افزوده آن حوزه بستگی دارد.

بر اساس آمار سایت مجمع جهانی پارک‌های علم و فناوری (IASP)  حدود 64.1 درصد از پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری در سطح جهان اعلام کرده‌اند که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چهار حوزه اصلی فناوری در آن پارک‌ها می‌باشد. حوزه‌های بیوتکنولوژی (%35)، علوم کامپیوتر و سخت افزار (%31.6)، الکترونیک (29.1%)، مهندسی نرم افزار (%29) و سلامت و داروسازی (%27.4) در رتبه‌های بعدی  قرار دارند.

 

 

 

 

 

درصد کارکنان فعال در واحد تحقیق و توسعه در پارک‌های علم و فناوری

تحقیق و توسعه(R&D)  فعالیتی حیاتی برای واحدهای تحقیقاتی و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها می‌باشد. بر اساس تحقیق صورت گرفته توسط IASP برای آگاهی از وضعیت تحقیق و توسعه در پارک‌های علم و فناوری، در حدود21.8 درصد پارک‌های علم و فناوری جهان، بیش از 60 درصد از کارکنان در واحد تحقیق و توسعه مشغول به فعالیت هستند که رقم قابل توجهی است و حدود 9.9 درصد از پارک‌های علم و فناوری جهان بین 41 الی 60 درصد از کارکنان‌شان در واحد تحقیق و توسعه فعالیت دارند.

 

 

 

افزایش ظرفیت نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)

اکثر پارک‌های علم و فناوری اقداماتی را به منظور حمایت از شرکت‌های مستقر برای افزایش ظرفیت نوآوری آنها انجام می‌دهند. بر اساس نظرسنجی IASP، بیشترین نوع حمایت پارک‌های علم و فناوری جهان در این خصوص مربوط به خدمات مشاوره یا ارتباط دادن آنها با سازمان‌هایی است که بتوانند در این خصوص مشاوره ارائه کنند. این موضوع نشان دهنده نقش مهم مشاوره به عنوان یکی از خدمات اصلی پارک‌های علم و فناوری برای شرکت‌های کوچک و متوسط است.

بر اساس این نظرسنجی، 27.6 درصد از پارک‌های علم و فناوری از machmaking برای ارتباط برقرار کردن بین شرکت‌ها با نهادها و یا افراد توانمند در ارائه خدمات مشاوره استفاده می‌کنند؛ در عین حال 24.1 درصد پارک‌ها از جلسات مشاوره موردی در صورت لزوم استفاده کرده و 20.7 درصد پارک‌ها کارگاه‌هایی را برای آموزش مهارت‌های نوآوری برگزار می‌کنند. 13.8 درصد پارک ها از آموزش شخص به شخص و 13.8 درصد از پارک‌ها نیز از تمام موارد بالا برای افزایش ظرفیت نوآوری شرکت‌ها بهره می‌برند.

 

 

 

 

 

مترجم: احسان سید کشمیری       ترجمه از سایت IASP