Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


علیرضا محولاتی، رئیس دادگستری گناباد و عضو معین های اقتصادی شهرستان گناباد، به منظور آشنایی با فعالیت مرکز رشد فناوری گناباد، از این مرکز و واحدهای فناور نانو آداک پارس طلایی، خدمات گستر دالوند و ... بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ علیرضا محولاتی رئیس دادگستری گناباد، در بازدید از هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد از نزدیک در جریان تلاش ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این واحدها در زمینه تولید و اشتغال بوجود آمده قرار گرفت و پس از گفت وگوی نزدیک و رو در رو با مدیران عامل از روند فعالیت های صورت گرفته قدردانی کرد.
در این بازدید مهندس تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد به ارائه گزارش اجمالی از اقدامات و حمایتهای این مرکز از هسته ها و واحدهای نوپا پرداخت. وی درخصوص حمایت هایی که پارک های علم و فناوری به طرح ها و ایده های نوآورانه  نیز ارائه می دهند، توضیحاتی داد.

دکتر افضلیان مدیرعامل شرکت نانو آداک پارس طلایی که در زمینه تولید نانو سرامیک ها و نانو کودها فعالیت می کند نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیتها، تحقیقات و دستاوردهای شرکت پرداخت.