Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در نشست ویدیو کنفرانسی با رئیس جمهور مورد تمجید قرار گفت:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 - شبکه دو سیما - اخبار 20:30