Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسط شرکت بهپویان، عضو پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین مذاکرات شرکت بهپویان امین منتظر عضو پارک علم و فناوری خراسان، به منظور بازچرخانی آب خاکستری در بهشت رضا (ع) مشهد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از واحد پروژه ها و پیمان ها، مذاکرات اولیه ای با مدیران آرامستان بهشت رضا (ع) جهت بازچرخانی آب خاکستری مصرف شده در غسالخانه بهشت رضا (ع) انجام شد.

در این نشست که با حضور دکتر بقراط، مدیرعامل بهشت رضا (ع)، نماینده شرکت فناور و نماینده پارک علم و فناوری خراسان در محل بهشت رضا (ع) برگزار شد، اطلاعات اولیه درخصوص میزان مصرف آب در غسالخانه بهشت رضا (ع) و همچنین نوع املاح موجود در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد با بررسی آزمایشات موجود، از چگونگی کم و کیف این فاضلاب، پروپزالی جهت بررسی امکان تصفیه این آب برای استفاده مجدد و برخی مصارف توسط شرکت دانش بنیان بهپویان تنظیم گردد.