Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مسئولین، از پردیس مشترک پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد، بازدید کردند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مسئولین شورای شهر و شهرداری مشهد، پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد از محل پردیس مشترک پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ دکتر محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، دکتر حمیدرضا پوررضا، رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس علی جاهدی، مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان و دکتر ابراهیمی از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ام اردیبهشت ماه سال جاری از محل "پردیس مشترک پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد" بازدید کردند.
شایان ذکر است ضمن این بازدید، درخصوص مدل مفهومی منطقه فناوری و نوآوری مشهد، بیاناتی صورت گرفت.