Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

محصول شرکت منشور فناوری فردا ایرانیان رونمایی شد:
اولین آزمایشگاه واقعیت مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین آزمایشگاه واقعیت مجازی دانشگاه فردوسی مشهد، محصول شرکت منشور فناوری فردا ایرانیان، عضو پارک علم و فناوری خراسان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ همزمان با مراسم گرامیداشت هفته معلم در سال 1399، اولین آزمایشگاه واقعیت مجازی دانشگاه فردوسی مشهد به همت مرکز فاوای دانشگاه رونمایی شد.

دکتر پیش قدم، معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص گفت: این پروژه از سال گذشته آغاز شده و اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: آزمایشگاه واقعیت مجازی دانشگاه با هدف تضمین سلامت دانشجویان و برای درس ایمنی آزمایشگاه راه اندازی شده است.

در سیستم واقعیت مجازی، تمامی افعالی که در محیط واقعی قابل انجام است را در می توان محیط مجازی شبیه سازی کرد و فرد می تواند با استفاده از ابزارهای واقعیت مجازی، آن اعمال را در واقعیت مجازی تجربه کند.