Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

طرح های نوآوری در جلسه شورای نوآوری پارک علم و فناوری خراسان ارزیابی شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


طرح های نوآوری در جلسه شورای نوآوری پارک علم و فناوری خراسان مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت؛ جلسه شورای نوآوری پارک خراسان با حضور علم الهدایی، خواجه پور، شریعتی، حافظی، سلکی و همچنین نوآوران و داوران برگزار شد.

در این جلسه سه طرح نوآورانه جهت بهره مندی از حمایت های مرکز نوآوری مورد ارزیابی قرار گرفت که عناوین این 3 طرح در ادامه آمده است:

1- هوشمند سازی تردد ناوگان اتوبوس رانی

2-محصولات نوین ساختمانی بر اساس رزین

3- سامانه ربات های هوشمند برای تشخیص نشت در خطوط انتقال گاز