Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت همکار مرکز رشد فناوری نیشابور معین اقتصادی شهرستان فیروزه شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت شبکه تسهیلگران اندیشه برتر - شتاب، شرکت همکار مرکز رشد فناوری نیشابور، در ارایه خدمات فناوری و برگزاری رویداد های کارآفرینی، در طرح مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی ، با امضای تفاهم نامه ای با حضور استاندار محترم استان خرضوی بعنوان معین اقتصادی شهرستان فیروزه انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، بر اساس مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی که از سال گذشته به ابتکار علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی آغاز شده است، معین های اقتصاد مقاومتی ارایه آموزش های حوزه کسب و کار، تسهیل امر سرمایه‌گذاری و توانمند سازی مردم در مناطق شهری و روستایی و توسعه اقتصادی منطقه را عهده دار می شوند.  
معین های اقتصاد مقاومتی همچنین وظیفه شناسایی ظرفیت های مناطق زیر پوشش، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال‌زایی را بر عهده دارند.  

خاطر نشان می نماید شرکت شبکه تسهیلگران اندیشه برتر - شتاب، در سال 1398 با رویکرد رایه خدمات فناوری و برگزاری رویداد های کارآفرینی بعنوان شرکت همکار مرکز رشد فناوری نیشابور موفق به اخذ مصوبه شورای فناوری این مرکز رشد گردید و هم اکنون در ساختمان نوآوری مرکز رشد نیشابور مشغول ارایه خدمات و فعالیت می باشد.