Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

محمد رستگار، مديرعامل و مديرمسئول شركت بین المللی آتی كاوان پارس:
مرکز رشدفناوری گناباد پتانسیل و جایگاه لازم برای نقش آفرینی در رشد پایدار شهرستان دارد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


محمد رستگار، مديرعامل و مديرمسئول شركت آتی كاوان پارس با زمینه فعالیت ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریتی- سیستم و اقتصادی، مرکز رشد فناوری گناباد را با پتانسیل و جایگاه لازم برای نقش آفرینی در رشد همه جانبه و پایدار گناباددانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد: محمد رستگار قائم ‌مقام مديرعامل و مديرمسئول شركت بین المللی آتی كاوان پارس، ضمن بازدید از واحدهای فناور با مدیران عامل شرکت ها و نمایندگان آن ها به گفت و گو نشست.

رستگار ضمن معرفی فعالیت شرکت آتی کاوان پارس گفت: این شرکت داراي رتبه (گريد) مشاور در ارائه خدمات مديريت – سيستم و اقتصاد از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌باشد.

وی  در ادامه افزود:  نتیجه آشنایی با تکنیک های نوین و دانش ارتقاء یافته فرآیند تجاری سازی در سه مبحث: آشنایی با عناوین و تعاریف 35 گام شرح خدمات جدید تجاری سازی ایده ها، اختراعات و نوآوری ها برای تبدیل آنها به ثروت و آثار اجتماعی، شناخت تکنیک های عمق بخشیدن به کیفیت و آشنایی با تکنیک های خلاقانه برای میانبرکردن کسب نتایج تجاری سازی خلاصه می شود.

ایشان مرکز رشد فناوری گناباد را با پتانسیل و جایگاه لازم برای نقش آفرینی در رشد همه جانبه و پایدار شهرستان گناباد دانست و ادامه داد این مرکز می تواند بستر و انگیزه برای کارشناسان و مدیران اجرایی به منظور دخالت در توسعه منطقه باشد و از طرفی به لحاظ جایگاه اعتباری، علمی و مدیریتی می تواند اعتماد صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در منطقه را جلب نماید ، وی همچنین مرکز رشد فناوری گناباد را یکی از عوامل مؤثر در رشد شهرستان دانست و ضمن ابراز خرسندی از اقدامات و فعالیتهای هسته ها و واحدهای فناور مستقر در راستای تولید و تجاری سازی ایده ها، آمادگی خود را در ارائه مطالعات آینده پژوهی، مدیریت سرمایه گذاری ها در فعالیتهای مختلف اعلام نمود.