Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان در راستای حمایت از ارتباط مستقیم و بی واسطه عرضه محصولات کشاورزی به بازار و هم راستا بودن فعالیت شرکت کاداب با این مقوله درخصوص ارائه حمایت معنوی به این شرکت قول مساعد داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، چهارشنبه 4 تیر مدیران شرکت توسعه کشاورزان هوشمند دانیار، واحد فناور پذیرش شده و مستقر در مرکز رشد فناوری گناباد با برند کاداب با محمدرضا اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان دیدار کردند.

در این دیدار که با حضور علیرضا حسین زاده رئیس جهاد کشاورزی گناباد برگزار شد، وی به معرفی فعالیت شرکت توسعه کشاورزان هوشمند دانیار پرداخت و در ادامه افزود: این شرکت در مرکز رشد فناوری گناباد پذیرش و استقرار دارد.

حسین زاده در ادامه به بیان مشکلات اصلی در بازار محصولات کشاورزی، که عبارتند از: عدم ارتباط مستقیم با بازار های هدف (فروشگاه یا ارتباط مستقیم با مردم) و یافتن مشتری اعم از واسطه یا فروشگاه های هدف پرداخت و بر اهمیت حمایت از طرح هایی که بتواند به حل این مسایل کمک نمایند تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز به آینده درخشان مدیران جوان شرکت توسعه کشاورزان هوشمند دانیار تاکید و در راستای طرح های هوشمند سازی بخش کشاورزی با تجهیز گلخانه 3000 متر مربع به سیستم های هوشمند موافقت و درخصوص حمایت های معنوی و تامین فضای کاری برای این شرکت در مرکز استان قول مساعد داد.