Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در نشست سه جانبه پارک علم و فناوری خراسان، پردیس سلامت ثامن و دبیر ستاد زیست فناوری کشور مطرح شد:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست سه جانبه دکتر قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و مدیرعامل هولدینگ سلامت و دارویی سازمان اقتصادی رضوی، دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری و مهندس طبسی مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن، با موضوع مدل جدید توسعه پارک ها در قالب پردیس خصوصی سلامت ثامن، پنج تیرماه ۱۳۹۹ در محل شرکت داروسازی ثامن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ دکتر قانعی ضمن استقبال از مدل ارائه شده جهت توسعه حوزه فناوری سلامت از طریق ایجاد پردیس سلامت ثامن با مشارکت پارک علم و فناوری و دارو سازی ثامن، بر جذب شرکت هایی که کشش بازار مناسب و بازار تضمین شده را دارند اشاره کرد و ضرورت توجه شرکت ها به زنجیره تامین را بیان و توجه ویژه به بازار بزرگ حوزه صنعت غذا به عنوان پیشران حوزه سلامت را خواستار شد.

دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان نیز ضمن ارائه مدل مشارکتی پردیس سلامت، توانمندی شرکت های پارک در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی را ارائه و اقدامات صورت گرفته در مقابله با ویروس کرونا توسط شرکت ها را بیان کرد.

مهندس طبسی، مدیرعامل دارو سازی ثامن، ضمن اشاره به لزوم شروع فعالیت اجرایی پردیس، استراتژی و چشم اندار شرکت های مستقر در آن را مطرح کرد.

در پایان مهندس میهن پرست مسئول راه اندازی پردیس سلامت نیز اقدامات صورت گرفته در پردیس را به طور کامل تشریح کرد.