Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

کارشناس واحد توسعه کسب‌ وکار پارک علم‌ وفناوری خراسان:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کارشناس واحد توسعه کسب‌ و کار پارک علم‌ و فناوری خراسان گفت: کارآفرینان در پارک علم‌ و فناوری خراسان ایده‌ ارائه می‌دهند و پارک شرایط توسعه و فتح بازار را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

محمدعلی دشتی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارک علم ‌و فناوری خراسان درخصوص شکل‌گیری شعار تجاری پارک اظهار کرد: مهر ماه سال گذشته در پارک علم‌ و فناوری خراسان، کمپ آموزشی با عنوان «شکار فرصت‌های نوآوری» ایجاد شد، که اکثر پرسنل در جلسات آن شرکت کردند.

وی افزود: طی جلسه اول کارکنان، ایده‌ها، تغییرات و نوآوری‌های مفید را برای بهبود عملکرد سازمان در لیستی اعلام کردند که نتیجه آن حدود ۱۵۰ ایده بود که با بررسی دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم‌ و فناوری خراسان و دکتر کامران باقری، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران و مدرس این دوره، ایده‌های منتخب شناسایی شدند.

دشتی عنوان کرد: در جلسه دوم ضمن بررسی ایده‌های منتخب، شرکت کنندگان در قالب تیم های مختلف به بررسی ایده های مربوط به تیم خود و پیاده سازی آن ها پرداختند. درواقع هر تیم جلسات کاری خود را تشکیل داده و به پیاده سازی ایده های منتخب پرداختند.

در جلسه سوم با حضور دکتر مهدی کشمیری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم برگزار شد که ایده‌های نهایی معرفی شدند. ایده انتخاب شعار تجاری پارک، نمونه‌ای از آن بود که مورد قبول واقع شد.

کارشناس واحد توسعه کسب‌وکار پارک علم ‌وفناوری خراسان تصریح کرد: همچنین در «دیوار نوآوری» که آن هم، حاصل همین ایده‌های جدید است، سوالاتی را مطرح کردیم تا کارکنان و مراجعان به آن پاسخ دهند و نیز شعارهای پیشنهادی خود را بر روی آن بنویسند.

وی گفت: متاسفانه از پاسخ مراجعان به پارک، خروجی خوبی دریافت نکردیم و بنابراین ایده‌های پرسنل پارک را جمع‌آوری کردیم. سپس این ایده‌ها توسط هیئت رئیسه پارک بررسی شد و سرانجام شعار «از طلوع ایده تا فتح بازار» انتخاب شد.

دشتی درخصوص مفهوم شعار تجاری ادامه داد: در کل معنی شعار تجاری این است که گروه یا حزبی با یک دیدگاه فکری، قصد انجام کاری را دارد و سپس هدف خود را به عنوان شعار اعلام می‌کند.

شایان ذکر است شعار "از طلوع ایده تا فتح بازار" نیز با توجه به اهداف پارک، انتخاب شده است.