Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

محمد صفایی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی:
واحد های فناور، پیشرو در جهش تولید می باشند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


محمد صفایی نماینده مردم شریف گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، از مرکز رشد فناوری گناباد پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، محمد صفایی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از مرکز رشد فناوری گناباد، در جریان پیشرفت ها و نوآوری های صورت گرفته در واحدهای فناور قرار گرفت.

حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد ضمن خوشامدگویی، توضیحاتی درخصوص وضعیت موجود مرکز رشد و استارت راه اندازی اکوسیستم معدن ارائه کرد.

در ادامه، شرکت های عضو این مرکز به معرفی فعالیت های خود پرداختند.

صفایی فعالیت های این مرکز را مؤثر ارزیابی کرد و از نزدیک در جریان فعالیت هسته ها و واحدهای فناور از جمله شرکت آذرین سفال خاص، خدمات گستر دالوند، نگین الکترونیک صنعت داتیس، بازاریابی نوین، ابر صنعت اکسون، کوهیار صدارت پارسیا، میعاد الکتریک پارس و مجموعه آزمایشگاه های کالیبراسیون قرار گرفت.