Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید کرد؛
طراحی و تولید محصولات دانش بنیان در شرکت پارس سایان الکترونیک توس

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان در ارزیابی پارس سایان الکترونیک توس، دانش بنیانی محصولات جدید این شرکت را تایید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ شرکت پارس سایان الکترونیک توس، از شرکت های پردیس تخصصی انرژی پارک علم و فناوری خراسان، موفق شد تایید دانش بنیانی محصولات جدید خود را در حوزه طراحی و ساخت قطعات خاص حفاظت کاتدیک به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برساند.

این شرکت که به صورت تخصصی در حوزه طراحی دستگاه های ساخت و تولید قطعات حفاظت کاتدیک مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مشغول به فعالیت بوده، توانسته است سهم مناسبی از بازار این حوزه را برای محصولات خود ایجاد نموده و پاسخگوی نیاز مشتریان این صنعت باشد.

تولید تجهیزات و دستگاه هایی که بتواند در صنعت کشور در جلوگیری از خوردگی نقش ایفا کند بسیار مهم است، به خصوص با توجه به شرایط و هزینه هایی که برای تعمیر و نگه داری مورد نیاز است.

امروزه شرکت های دانش بنیان نظیر شرکت پارس سایان الکترونیک توس با درک نیاز کشور در این بخش توانسته اند با تولید انواع دستگاه های حفاظت کاتدیک بخش قابل توجهی از این نیاز را تامین و حتی در صادرات این محصولات پیش قدم باشند.