Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش دو طرح رشد مقدماتی در مرکز رشد فناوری جامع صورت گرفت

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در چهارمین جلسه شورای فناوری جامع که در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۰ برگزار شد، شرکت سنجش از دور داده موج نگار خاوران (سامد) و گروه صنعتی مشهد فجر (شرکت درحال تشکیل) در دوره رشد مقدماتی مورد پذیرش قرار گرفتند.

در این جلسه ابتدا دکتر محمدرضا مباشری نماینده شرکت سامد با تاکید به ملی بودن طرح، به معرفی 27 محصول خود در حوزه سنجش از دور و مدیریت داده‏ تصاویر ماهوارهای و استخراج اطلاعات کشاورزی، محیط زیست، معادن و غیره پرداخت که با استقبال اعضای شورا همراه شد. این شرکت در یکی از اقدامات خود، نقشه مناطق دارای پتانسیل شیوع زنگ گندم با استفاده از تصاویر ماهواره ای را تولید کرده که در مقایسه با شرکتهای رقیب خارجی از کیفیت بالاتر و درصد خطای کمتری برخوردار بوده است.

مرتضی عبداله زاده، مجری طرح دوم بود که ضمن ارایه گزارشی از فعالیت چندین ساله خود در حوزه سیستمهای الکترونیکی، طی جلسهای یک ساعته از طرح جدید خود با عنوان "طراحی پلتفرم سخت افزاری web base برای کنترل و مانیتورینگ تجهیزات" دفاع کرد. در این محصول از سخت افزارهای کوچک با قابلیت اتصال به شبکه TCP/IP و صفحات وب که از تکنولوژی Ajax پشتیبانی می کند، استفاده شده است. این ماژول قابلیت اتصال به سیستمهای بزرگتر و جامعتر را دارد.

اعضای شورا در طی صورت جلسهای هر دو طرح مذکور را تایید کردند و با حضور آنها در مرکز رشد فناوری جامع و بهرهگیری از خدمات پارک علم و فناوری خراسان موافقت کردند.